Filter

Autor gabriel szakál

had-art

gabriel szakál

Životopis

Fotografia ako prostriedok umeleckého vyjadrenia mu učarovala v roku 1999. Najskôr to bola práca s kinofilmom a hľadanie pútavých námetov, ale ako hovorí on sám, najradšej fotí spontánne, nečakané okamihy každodenného života. Neskôr svoju záľubu pretransformoval do svojej profesie umeleckého fotografa. Obdobie digitálnej fotografie u neho nastúpilo v roku 2004, čím sa mu otvorili aj nové technické možnosti tvorby. Vo fotografiách sa snaží zachytiť nekonvenčnosť daného momentu. Silnú príbehovú výpoveď vidieť v bohatých kolážach. Rád sa hrá so svetlom a tieňom v celkovej kompozícií, pričom portrétom sa snaží vdýchnuť neopakovateľný charakter človeka, úlohy, ktorú stvárňuje, pričom rád inscenuje situácie v interaktívnej podobe. Námetovo objavuje krásy prírody, či už v umeleckom spracovaní, či makro- detailoch. K jeho súčasnej tvorbe patrí aj Akt, umelecka fotografia , svadobne fotografie ,modelingové a reklamné foto.

Z ďalšej umeleckej tvorby sa naďalej aktívne venuje reštaurovaniu historického nábytku, nakoľko  vyštudoval SOU umeleckých remesiel ...v odbore umelecký stolár a má za sebou bohatú prax v danom odbore u nás aj v zahraničí. Umelecké stolárstvo vyústilo v jeho tvorbe do vlastného dizajnového štýlu prevažne detského nábytku, kde pestrosť organických a anorganických tvarov a farebnú sýtosť dopĺňa vysoká účelnosť a bezpečnosť každodenného použitia.

Okrem fotografie umelecky tvorí aj v oblasti maľby a výtvarného umenia vôbec, kde má za sebou už niekoľko pútavých výstav. V maľbe dominuje použitie kombinovaných techník, kde trojrozmernosť, plastickosť a mnohovrstvená štruktúra diel dávajú vyniknúť nekonvenčnosti jeho námetov v zobrazovaných dielach. 

                                                                                                Mgr.Beáta Blaščáková

Diela