Filter

Autor Martina Lukačová

tinki

Martina Lukačová

Životopis

1997 - 2001  Škola úžitkového výtvarníctva, Košice,    

                                                         ukončené maturitou,

     2001 – 2006 Prešovská Univerzita, FHPV, Prešov, aprobácia    

     Vv,

     2004 – 2008 Technická Univerzita, Fakulta umení, Košice, 

     Dizajn

     2006 – 2007 VŠVU, Katedra Priemyselného dizajnu (ateliér

     doc.Chrenku), Bratislava, v rámbky,

čestné uznaci výmenného programu

 

                    

čestné uznanie a diplom v súťaži Škola v Európe – uznanie za drôtené objekty a diplom v súťaži Bohúňová paleta,

pozvanie od Slovenskej diplomatky v Maďarsku do Budapešti za prezentáciu Slovenska v zahraničí s nasledovným medzinárodným Workshopom,

medzinárodná putovná výstava obalov z kartónov v rámci súťaže Mladý obal,

výstava plagátov v Budapešti s témou – Písmo,

výstava v Dizajn centrum Satelit – Pop dizajn,

uverejnenie kresby v publikácii Figurama´08,

účasť na medzinárodnom workshope – Bröellin 2007

 výstava grafik na platne v ODA- Trencin

Diela